Ważny komunikat CAI i ZK-D 7-9.05.2021 Bogusławice /Important communication CAI i ZK-D 7-9.05.2021 Bogusławice

Drodzy Zawodnicy,

 

w związku z panującą sytuacją Covid-19 i EHV-1 informujemy, że dokonujemy zmiany przyjmowania koni do stajni. Przyjęcie koni odbędzie się w czwartek (06.05.2021) w godzinach 8:00 - 17:00. W innych godzinach przyjazd koni nie będzie możliwy.

 

Zespół SJ Napoleońska Zagroda i SO Bogusławice

 

*******

 

Dear Athletes,

 

due to the prevailing situation of Covid-19 and EHV-1 we would like to inform that we are changing the admission of horses to the stables. The horses will be admitted on Thursday (06.05.2021) from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. At other times the arrival of horses will not be possible.

 

Team SJ Napoleońska Zagroda and SO Bogusławice

 

KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW CSI 29.04.-02.05.2021

Wjazd koni na teren obiektu odbywać się będzie w następujących godzinach: 

  • 27.04.2021 (wtorek) 16:00 – 20:00 
  • 28.05.2021 (środa) 8:00 – 15:00 

Przegląd weterynaryjny odbędzie się 28.05.2021 (środa) od 15:00 do 17:00. 

Przypominamy o obowiązku posiadania paszportu konia oraz karty pomiaru temperatury konia. 

Do zobaczenia w Bogusławicach. 

 

 

Dear Athletes, 

We are sending you some important information. 

The entry of horses to the venue will take place at the following times: 

- 27.04.2021 (Tuesday) 16:00 - 20:00  

- 28.05.2021 (Wednesday) 8:00  – 15:00 

Veterinary Inspection will take place on 28.05.2021 (Wednesday) from 15:00 to 17:00. 

We would like to remind you about the obligation to have the horse passport and the horse temperature card. 

See you in Bogusławice.