ŁÓDZKI SZLAK KONNY

włącz włącz . . Odsłony: 2279

http://www.wsiodle.lodzkie.pl/pl/app/poi/3135?fmid=1Łódzki Szlak Konny - turystyka w STADZIE

Odcinek 15 pętli zewnętrznej przebiega głównie przez obszar Sulejowskiego Parku Krajobrazowego (pozostałość Puszczy Pilickiej). Na odcinku znajduje się ponadto miejscowość Bogusławice z jednym z najważniejszych ośrodków jazdy konnej w województwie łódzkim.

Jednym z ważniejszych obiektów na szlaku jest  Stado Ogierów w Bogusławicach, które zostało założone w 1921 r., na potrzeby armii polskiej w starym majątku biskupów kujawskich. Znane jest w całej Polsce z hodowli ogierów. Na jego terenie znajduje się zabytkowy park dworski z początku XIX w. Na jego obszarze znajduje się 21 pomników przyrody. Centralnym punktem zabytkowego parku, powstałego w wyniku przekształcenia w XIX wieku pierwotnego parku przydworskiego jest budynek  pałacowy, którego wnętrza zdobią malowidła ścienne o tematyce hippicznej autorstwa Bohdana Kamińskiego. Pałac został zbudowany w połowie XIX wieku przez rezydującą w tutejszym majątku rodzinę dygnitarzy rosyjskich de Witte. Starsza, drewniana część budynku pochodzi z XVIII wieku. Innym ciekawym obiektem na terenie parku jest budynek biurowy zbudowany w końcu lat 30. XX wieku. Stał się siedzibą dyrekcji Stada Ogierów.

Na odcinku 15 szlaku konnego, prowadzącego z Bogusławic do Swolszewic Małych znajdują się ośrodki jazdy konnej w Wolborzu, Goleszach oraz Kole, który jest Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej. Najważniejszym ośrodkiem pozostaje Stado Ogierów, znajdujące się w Bogusławicach.

Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego

(stan na 31.12.2012 r.)

Źródło: załącznik do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. (Dz.U. z2004, Nr30, poz. 259)

Na terenie Powiatu Piotrkowskiego znajdują się następujące zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków. Wskazane poniżej zabytki stanowią najcenniejsze elementy dziedzictwa kulturowego powiatu

WOLBÓRZ – gm.

            Bogusławice

            - park dworski, pocz. XIX, nr rej.: 291 z 31.08.1983.dworsko-parkowy

KL. IV-5340/8/831983/08/31