Szaman - ogier rasy polski kuc szetlandzki

Szaman - Ogier rasy polski kuc szetlandzki

 

Data urodzenia: 24.06.2008

Maść‡: Kara

Wymiary: 98-123-13

Bonitacja: 77

Stokrotka

Kropek

Sasanka

Zebedde

Kropka

Einstein

 

 Szaman to ogier rasy polski kuc szetlandzki. Jest przygotowany do pracy zaprzęgowej i jazdy wierzchem.


Cena stanówki 200 zł‚.

 

Portos - Ogier rasy śląskiej

 

Data urodzenia: 8.05.2003

Maść‡: Gniada

Wymiary: 163-194-23,0

Bonitacja: 80

Perła

Hutor

Padra

Lucky

Huta I

Iner

 

Ogier rasy śląskiej doskonale sprawdzają…cy się™ w zaprzę™gu - w czwórce i w parze. Cechuje się™ dobrym charakterem i ruchem. Dzięki temu jest porzą…dany wś›ród hodowców tej rasy.

Cena stanówki 300 zł‚.

Pegaz - Ogier rasy śląskiej

 

Data urodzenia: 21.04.2002

Maść‡: Gniada

Wymiary: 164-202-23,5

Bonitacja: 80

 

Perła

Lucky

Pada

Lansjer

Trybuna

Lapis

 

Ogier rasy śla…skiej doskonale sprawdzają…cy się™ w zaprzę™gu - w czwórce i w parze. Cechuje się™ dobrym charakterem i ruchem. Dzię™ki temu jest pożą…dany wś›ród hodowców tej rasy.

Cena stanówki 300 zł‚.

Babinicz - Ogier rasy śląskiej

Data urodzenia: 24.05.2006

Maść‡: Siwa

Wymiary: 162-193-22,5

Bonitacja: 78

Babona

Palant

Baltona

Jar Club xx

Pytia

Enzian

 

Ogier rasy ślą…skiej doskonale sprawdzają…cy się™ w zaprzę™gu - w czwórce i w parze. Cechuje się™ dobrym charakterem i ruchem. Dzię™ki temu jest pożą…dany wś›ród hodowców tej rasy.

Cena stanówki 300 zł‚.

Master - Ogier rasy śląskiej

Data urodzenia: 02.05.2004

Maść‡: Siwa

Wymiary: 163-198-23,5

Bonitacja: 79

Melania

Aron

Medyna

Pik

Askela

Askar

 

Ogier rasy ślą…skiej doskonale sprawdzają…cy się™ w zaprzę™gu - w czwórce i w parze. Cechuje się™ dobrym charakterem i ruchem. Dzię™ki temu jest pożą…dany wś›ród hodowców tej rasy.

Cena stanówki 300 zł‚.

Jubilat - Ogier rasy małopolskiej

Jubilat - Ogier rasy mał‚opolskiej

 

Data urodzenia: 05.01.2003

Maść‡: Siwa

Wymiary: 167-190-21,5

Bonitacja: 79

Jofka

Diabełek

Famona

Jehol

Diablotka

Grey

 

Ogier Jubilat wszechstronnie użytkowany w sporcie, z bogatą… karierą… w rożnych dyscyplinach: skokach, wkkw i ujeżdżeniu. W 2006 roku zakoń„czył‚ zakł‚ad treningowy na czwartym miejscu z oceną… dobrą…. W 2007 roku zajął‚ 2 miejsce podczas MPMK-C w Biał‚ym Borze. 

Film

Cena stanówki 400 zł‚.

Sir Luron - Ogier rasy SP

Data urodzenia: 18.01.2007

Maść‡: Kasztanowata

Wymiary: 163-185-22,0

Bonitacja: 80

Salwa

Luron

Sankcja

Lando

Berania

Guidam

 

Sir Luron to obiecują…cy ogier o wspaniał‚ym pochodzeniu, wyhodowany w SK Ochaby. Syn znanego Lurona, z matki po Lando - wnuk Landgrafa. Strona żeń„skiego rodowodu klaczy Salwa to znane i powszechnie używane w hodowli polskie ogiery Jantar i Arlet. Obecnie jest w treningu skokowym, bierze czynny udział w sporcie jeździeckim.

Cena stanówki 400 zł.

Film

 

Emetyt - Ogier rasy małopolskiej

 

Data urodzenia: 17.11.1987

Maść‡: C gniada

Wymiary: 169-191-21

Bonitacja: 82

Emerycha

Kwartet

Emoza

Ermitaż

Balise

Arlequin xxoo

Emetyt wyhodowany w Janowie Podlaskim. W 1991 r. z bdb wynikiem ukończył‚ próbą™ dzielnoś›ci w Biał‚ym Borze. W SO Bogusławice z powodzeniem startował‚ w WKKW.
Kariera sportowa Emetyta:
ukończy‚ ZT z oceną… - za elementy wierzchowe - wybitną…,
w 1994 r. pod Bogusł‚awem Owczarkiem zajął‚ I miejsce na Mistrzostwach Polski Koni 6 - letnich w WKKW i został‚ obję™ty programem przygotowań„ olimpijskich Atlanta'96.
w 2000 r. wrócił do sportu, tym razem do skoków.
I m. w GP w Zbrosł‚awicach i w Krakowie w 2002 r.,
II m. w GP na CSN Moszna w 2003 r.,
III m. w GP na CSN w Krakowie w 2002 r. i na Z.O.O w Krakowie w 2003r.,
III m. w Finale Małej Rundy na CSI we Wrocł‚awiu w 2003r.
Emetyt jest ogierem pożą…danym w hodowli ze wzglę™du na swoje cechy fizyczne i psychiczne. Jest kalibrowym koniem w typie angloarabskim o wym. 169 - 191 - 21 cm, maś›ci ciemno gniadej. Odznacza się™ dużą… urodą…, ł‚adną… szlachetną… gł‚ową… i suchą… tkanką…. Jest koniem o bardzo dobrych podstawowych chodach. Doceniony przez zachodnich hodowców krył w Niemczech od 1997 dwa sezony i w Holandii w roku 2004.
Jego potomstwo dobrze sprawdziło się w sporcie. Jego najlepszym synem był niewą…tpliwie ogier Fin, który w latach 1998-99 wygrał‚ MPMK w wieku 5 i 6 lat. Dobrze znana wię™kszoś›ci jest para zaprzę™gowa Mefisto i Dziekan, które wielokrotnie pozwalały Jackowi Kozł‚owskiemu stanąć‡ na podium MP. W sporcie pokazał‚y się™ również: Domestos, Ghana, Bibigar, Łyk Szampana, Flores Schagya.

Film pokaz 

Film

Cena stanówki 1000 zł‚. Preferujemy krycie naturalne.

Qulester - Ogier rasy holsztyńskiej

 

Data urodzenia: 01.05.2001

Mała‡: Gniada

Wymiary: 169-193-21

Bonitacja: 81

Indra I

Quinar

Ballerina

Leonid

Adele

Quidam de Revel

 

Znany z krajowych i zagranicznych parkurów ogier Qulester jest synem reproduktora Quinar po Quidam de Revel. z matki Indra I, wnuczki ogiera Landgraf. Qulester jest medalistom MPMK w grupie koni 6 letnich, wielokrotnie startował‚ na hipodromach w konkursach dużej rundy. Wiele sukcesów również w sporcie juniorskim: III m-ce w finale children/juniors na CSI** Linz. Uczestniczył‚ w ME Comporta( children). Ogier w stałym treningu. Cechuje go fantastyczny ruch i dobra technika skoku, cechy te przekazuje potomstwu.

Cena stanówki 1000 zł. Wyłącznie inseminacja.

 

Film

 

Imequyl - Ogier rasy SP

 

Data urodzenia: 10.04.1999

Maść‡: Kasztanowata

Wymiary: 165-184-21

Bonitacja: 81

Iluzja

Luron

Ilwida

Len

Berania

Guidam

 

Ogier Imequyl to najlepszy koń„ polskiej hodowli użytkowany w sporcie - skokach w latach 2008, 2009, 2010. Jest znany wszystkim hodowcom i ludziom zwią…zanym z jeździectwem w Polsce. Dł‚ugo można wymieniać‡ sukcesy wspaniał‚ego sportowca: I m-ce MPMK 6 i 7 letnich, wielokrotny zwycięzca konkursów Grand Prix w Polsce: Warka, Jaszkowo, Olsza, Leszno, CSI Poznań„, Bogusł‚awice, Wrocł‚aw, II w Grand Prix CSIO Sopot. Na zawodach zagranicznych: Talin, Bratysł‚awa, Wiener Neustadt. Zdobywca HPP w 2008r. Sukcesy Imequyla to konsekwencja trafnego skojarzenia w rodowodzie: ojciec Luron(KWPN), równie utytuł‚owany, sprowadzony z Holandii ogier, wnuk Quidama de Revel, matka ze Stadniny Prudnik - Iluzja po Len. Posiadanie Imequyla to dla nas zaszczyt. Fantastyczny charakter,waleczność‡, doskonał‚y ruch we wszystkich chodach to cechy, które przekazuje swojemu potomstwu. 

Film
 

Cena stanówki 1000 zł‚. Wyłą…cznie inseminacja.